Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість Субота, 08.08.2020


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Психодіагностика » Діагностика психічних станів і властивостей особистості

Патохарактерологічний Діагностичний Опитувальник (ПДО) для підлітків Частина 3

Портативний код розшифровки результатів

Опублікований нижче портативний код прискорює обробку результатів. У таблиці названі теми опитувальника («Самопочуття» і ін.) І перераховуються тільки номери виборів, за яких нараховуються бали за різними шкалами: в першій таблиці за перше дослідження (найбільш підходящі вибори), у другій - за друге дослідження (найбільш відкидаючі вибори).

Тема

Перше дослідження

Друге дослідження

Тема

Перше дослідження

Друге дослідження

Самопочуття

1
2
3
4
5
8
9
0

А
ГММ
Ц
П
АА
Ц
ННД
О

2
10
0

d
C
О

Настрій

1
2
6
7
10
11
0

ГН
П
ЦА
Ш
СЛ
Т
О

2
10
0

Г
d
О

Сон

1
3
4
6
7
10
0

ГНММ
К
Аd
Ц
А
ЛА
О

2
4
5
14
0

Е
В
Ц
А
О

Пробудження

1
3
4
6
8
9
11
12
0

Е
Т
С
Ф
А
НН
d
Ц
О

1
2
7
0

Л
К
ЛМ
О

Апетит

1
2
3
5
6
7
11
15
17
0

Ш
Т
А
ЛЛП
СТ
М
Н
М
Ц
О

3
16
0

ЦЕМ
І
О

Спиртні
напої

1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
0

+2
М+1
ГГ+2
-1
-1
С-3
+1
П
СПШ-3
Цd
А
О

1
4
5
6
7
8
10
11
13
0

Ц
С-1
+2
+1
ЦЛ+2
Ф
+1
І
Л
ОЕ

Сексуальні проблеми

1
10
13
14
0

ННД
М
ТТТ
ЛІ
О

1
2
5
7
8
11
13
0

М
Ц
НН
КВ
ІІ
ЛС
ГЛ
О

Одяг

4
5
6
0

ІІ
АС
КФ
О

1
4
0

АВ
К
О

Гроші

2
4
6
0

Ц
ІМ
ЛА
О

1
2
6
0

М
ЕІД
І
О

Батьки

1
3
5
8
9
10
11
12
13
0

П
ЛЛВ
е
ееФ
ПП
М
е
Ше
Еd
Ое

5
11
0

К
ГЛПЕ
О

Друзі

1
3
4
7
14
15
0

Д
ГЦ
К
СС
Л
А
О

3
6
12
0

d
І
Д
О

Оточення

5
7
10
16
0

ММ
Г
В
d
О

2
7
10
13
0

ЕФ
С
С
П
О

Незнайомі

1
8
9
12
0

ЕЕ
Ц
ГЦ
СС
0

1
2
8
9
0

Г
ЕЕ
Г
С
О

Самотність

1
2
3
4
6
8
11
0

І
СШШ
ГЕН
ЛА
d
Ш
Л
О

1
3
5
0

ШШ
СПШШШ
ЕІВ
О

Майбутнє

3
5
7
8
10
11
0

М
ГГ
П
Е
Ц
d
О

0

О

Нове

5
8
9
10
0

Ш
d
ЛЕ
ПШШЕ
0

6
7
0

Е
ІД
О

Невдача

1
3
5
7
10
13
0

ШВ
Е
І
ЕЕd
П
К

1
2
3
8
10
0

ППЕ
ЕЕ
В
Л
Ц
О

Пригоди

1
2
3
6
7
9
0

Г
С
СМ
В
Ф
Г
О

1
5
10
0

СС
ЕЕ
ЛН
О

Лідерство

1
7
8
0

Ц
ПП
ЛС
О

4
9
0

І
І
О

Критика

1
5
7
8
9
10
11
12
0

ШШе
е
Неd
Т
А
е
Ц
е
Ое

1
5
10
11
12
0

К
Л
ПП
d
І
О

Опіка

1
2
3
4
6
8
11
13
14
0

ЦПМ
ЕЕ
Де
е
ЦЛ
е
ІІеФФ
еФФФ
еФФ
Ое

9
12
0

І
І
О

Правила

1
2
4
5
7
10
11
0

е
ГГе
d
е
е
d
ЛФ
Ое

1
2
4
5
7
8
9
0

К
С
Г
Л
Ц
ddd
І
О

Дитинство

2
4
7
8
10
13
14
0

Г
Д
Г
СС
Л
І
ЕЕ
0

4
7
11
12
14
0

Ц
С
ІІ
Л
Л
О

Школа

1
2
3
4
6
13
0

ГЕІНН
Е
Ц
Ф
d
Ц
О

2
9
11
13
0

ЕЕН
І
ШШdd
d
О

Оцінка в даний момент

1
2
3
8
11
12
13
0

М
ТТ
А
ЕІ
d
ШІ
С
О

1
6
8
10
13
0

Г
ПП
А
М
М
О

 

 

 

 

 

Обробка результатів дослідження за допомогою побудови графіка

Для підрахунку балів зручно будувати графік. На ньому бали на користь кожного типу і кожного показника, отримані в 1-му і в 2-му дослідженнях, підсумовуються арифметично, тобто всі вони відкладаються на графіках. До них приплюсовуються додаткові бали на підставі оцінки побудованого графіка (див. В кінці «Тексту ПДО»).
На наведеному нижче як приклад графіку синім кольором відкладені бали на користь кожного типу і кожного показника за вибори в «Тексті ПДО», світло-жовтим кольором відкладені додаткові бали на підставі оцінки побудованого графіка (на користь типу Ш 1 бал за К=1 і 1 бал за d=6). Червоним кольором позначено мінімальне діагностичне число.

Оцінку графіка зручно проводити в наступному порядку.
Визначення конформності. Якщо К=0 або К=1, то це свідчить про низьку конформність і навіть про нонконформізм. У самооцінці це найбільш притаманне представникам типу І і особливо представникам типу Ш. При К=2, К=3 конформність помірна, при К=4, К=5 - середня, при К=6 і більше балів - висока.
Визначення негативного ставлення до дослідження. Величина показника «О», рівна 7 і більше балів, свідчить про прихованого негативного ставлення до дослідження. Надійність діагностики типу при цьому знижується. Показник «О», рівний 6 і більше балів, найчастіше зустрічається при сенситивному типі.
Визначення можливої ​​схильності до дисимуляції. Якщо показник Д перевищує показник Т на 4 і більше балів (див. Графік № 1), то це свідчить на користь можливої ​​дисимуляції. Це знижує точність діагностики типу і практично повністю виключає правильну діагностику типів Ц і К. Сам по собі високий показник Д (безвідносно до величини Т), рівний 6 і більше балів, найбільш часто зустрічається при типі Н.
Визначення підвищеної відвертості. Якщо Т>Д, то це свідчить про підвищену відвертість. Найчастіше це зустрічається при типах Ц і особливо П.
Вказівка ​​на можливу органічну природу психопатії та акцентуації характеру. Може бути отримано за допомогою індексу В (brain minimal damage), якщо його величина дорівнює 5 і більше балам. Показник В <5 не виключає органічного генезу, так як лише в 45% клінічно верифікованих органічних психопатій цей показник дорівнює 5 і більше балам. Зворотня помилка (В = 5 або В> 5) при відсутності органічного резідуума, або черепно-мозкових травм, мозкових інфекцій та нейроінтоксикації в анамнезі не перевищує 8%. Високий показник В зустрічається також при типі Е.
Визначення відображення реакції емансипації в самооцінці проводиться на підставі показника е: якщо він дорівнює 0 або 1 - реакція емансипації слабка, якщо дорівнює 2 або 3 - помірна, якщо 4 або 5 - виражена, якщо 6 і більше балів - дуже сильна. Показник е, рівний 6 і більше балів, найчастіше зустрічається при типах Ш та І. Навпаки, типам С і П виражена реакція емансипації не властива, тому при е=4 ці типи не діагностуються незалежно від числа балів на їх користь. У типу Г реакція емансипації нерідко буває різко виражена у поведінці, але її відображення в самооцінці набагато більш помірне.
Оцінка схильності до делінквентності. Здійснюється тільки для підлітків чоловічої статі. Зазначенням на можливу схильність до делінквентності служить показник d, якщо він дорівнює 4 балам і більше. Але у представників типу Ш часто буває високим без усякої схильності до делінквентності. При типі Н цей показник зазвичай низький, але тут немає потреби в особливому показнику для виявлення схильності до делінквентності, так як в умовах бездоглядності, як правило, виявляється делінквентна поведінка.
Оцінка рис мужності-жіночності в системі відносин. Здійснюється по різниці між показниками М (маскулінності) і Ф (фемінності). Якщо М-Ф дає позитивну величину, то в системі відносин переважають риси мужності, якщо негативну - жіночності. При психопатіях і виражених акцентуаціях переважання рис може не відповідати фізичному підлозі. При психопатіях у дівчаток нерідко переважають риси М, а у хлопчиків з істероїдній, шизоїдній і сенситивній психопатією і акцентуацією можуть переважати риси Ф.
Визначення психологічної схильності до алкоголізації (показник V). Здійснюється без графіка. Числові бали за вибори за темою «Ставлення до спиртних напоїв», отримані в 1-му і в 2-му дослідженнях, підсумовуються алгебраїчно, тобто з урахуванням знака. При підсумковою величиною +2 і вище можна припускати психологічну схильність до алкоголізації. Дуже високі показники (+6 і вище) свідчать не про інтенсивну алкоголізацію, а про прагнення виставити напоказ свою схильність до випивок (часто зустрічається при типі І). Негативна величина говорить про відсутність психологічної схильності до алкоголізації (чаші має місце у типу С), а величина, що дорівнює 0 або +1. є невизначеним результатом.

Діагностика типів психопатій і акцентуацій характеру. Є основною, діагностичною процедурою. Здійснюється за допомогою таких правил.
Правило 0. Тип вважається невизначеним, якщо за шкалою об'єктивної оцінки не набрано мінімальне діагностичне число (МДЧ) балів ні для одного з типів.
МДЧ неоднаково для різних типів і одно: для типу Г - 7 балів, для типу. А - 5 балів, для всіх інших типів - 6 балів (див. Графік № 2).

Правило 1. Якщо МДЧ досягнуто, або перевищено тільки для одного типу, то діагностується цей тип (крім випадків, передбачених правилами 2 і 3). Див. Графік № 3.

Правило 2. Якщо встановлено можливість дисимуляції (Д більше Т на 4 або більше балів, див. Графік № 1), то типи Ц і К не діагностуються незалежно від числа набраних на їх користь балів.
Правило 3. Якщо реакція емансипації виражена в самооцінці (е більше або дорівнює 4), то типи С і П не діагностуються незалежно від числа набраних у його пользу балів.
Правило 4. Якщо МДЧ досягнуто або перевищено у відношенні типу К і ще іншого (інших) типів, то тип К не діагностується незалежно від числа набраних на його користь балів.
Правило 5. Якщо після винятків, зроблених за правилами 2, 3 і 4 виявляється, що МДЧ досягнуто або перевищено стосовно ще двох типів, то:
а) у разі нижчеперелічених сумісних поєднань діагностується змішаний тип (див. графік 4):

ЛА ЛС ЛІ ЛН
ШЕ ШІ ШН  
ЕІ ЕН ІН  
ГЦ ГН ГІ  
АС АП АІ  
СП СШ  
ПШ  

Виняток - випадок, передбачений правилом 6;

б) у випадках інших сполучень, визнаних несумісними, діагностується той з двох типів, на користь якої отримано більше перевищення в балах над його МДЧ (див. графік 5);
в) якщо щодо двох несумісних типів є однакове в числі балів перевищення над їх МДЧ, то для виключення одного з типів керуються наступним принципом домінування - зберігається тип, зазначений після знаку рівності (Див. графік 6):

Ц+А=А Г+Л=Г Л+П=П А+Ш=Ш С+Е=Е П+Е=Е
Ц+С=С Г+А=А Л+Ш=Ш А+Е=Е С+І=І П+І=І
Ц+П=П Г+С=Г Л+Е=Е А+Н=Н С+Н=Н П+Н=Н
Ц+Ш=Ш Г+П=П  
Ц+Е=Е Г+Ш=Ш  
Ц+І=І Г+Е=Е  
Ц+Н=Н  

Правило 6. Якщо на користь якого-небудь типу набрано настільки велике число балів, що перевищення над його МДЧ більше перевищення іншого (інших) типів над їх МДЧ виявляється не менш, ніж на 4 бали, то ці відстаючі на 4 і більше балів типи е діагностуються навіть, якщо поєднання з ними сумісно (див. графік № 7).

Правило 7. Якщо МДЧ досягнуто або перевищено щодо двох і більше типів і за правилами 2, 3, 4 і 6 їх не вдасться скоротити до двох, то серед цих типів відбираються два, на користь яких отримано найбільше перевищення в балах над їх МДЧ і далі керуються правилом 5 (див. графік № 8).

Правило 8. У всіх інших випадках, при необхідності робити вибір між кількома типами, щодо яких МДЧ тільки досягнуто або набрано однакову кількість балів, що перевищує їх МДЧ, діагностуються 1-3 типи, які відповідно до правила 5 суміщаються з найбільшим числом з решти порівнюваних (див. графік № 9).

У відповідності з цими правилами оцінка графіка № 1 буде наступною. Діагностований шизоїдний тип. Виявлена ​​схильність до дисимуляції, низька конформність і виражена реакція емансипації. Високий показник делінквентності внаслідок діагностики шизоїдного типу про неї свідчити не може. Переважання рис мужності чи жіночності не виявлено.

Спеціальні додаткові шкали
Спеціальні шкали можуть використовуватися при вирішенні окремих питань медико-психологічної діагностики, коли в цьому виникає необхідність. Більшість з них побудовано на оцінці графіка обробки результатів, що спрощує процедуру, не вимагаючи знову звертатися, до опитувальних листів і вишукувати в них відповідні номери виборів. Виняток становить тільки шкала ризику раннього статевого життя у дівчаток.

Ризик соціальної дезадаптації
Виявлення ризику соціальної дезадаптації (шкали Ю.В. Попова - Н.Я. Іванова) можливо, якщо за допомогою ПДО визначено гіпертимний (Г), лабільний (Л), сенситивний (С), шизоїдний (Ш), епілептоїдний (Е), істероїдний (І), нестійкий (Н) типи акцентуацій характеру. Якщо діагностовано змішаний тип, то орієнтуються на той тип, щодо якої набрано найбільше число балів (наприклад, діагностований змішаний гіпертимно-нестійкий тип, але по Г набрано 8 балів, за Н 6 балів - користуються шкалою для типу Г). Якщо при діагностиці змішаного типу щодо кожного з типів вибрано рівне число балів, то користуються шкалою того з них, де виявляються ознаки дезадаптації.
Нижче позначені заголовками діагностуються типи акцентуацій і під ними наведені ознаки дезадаптації - величини показників за шкалами ПДО, є такими ознаками для даного типу. Наявність хоча б одного з ознак говорить про ризик - дезадаптації, наявність двох і більше ознак робить цей ризик високим. Сумарні показники (Г + Н, А + С + П) виходять арифметичним складанням балів за даними окремими ознаками.
Дп-амбівалентність увазі наявність і позитивних, і негативних балів за шкалою депресії незалежно від сумарної оцінки по ній (див. Далі «Схильність до депресії»).

Типи акцентуацій і ознаки дезадаптації

Тип акцентуацій

Ознаки дезадаптації

Гіпертимний тип Г=11 і більше
Е=7 і більше
Н=8 і більше
Д=5 і більше
Е=5 і більше
Г+Н=19 і більше
Шизоїдний тип Л=6 і більше
Ш=12 і більше
d=5 і більше
Лабільний тип Л=12 і більше
Ш=7 і більше
Н=7 і більше
е=4 і більше
d=4 і більше
Сенситивний тип С=11 і більше
Е=6 і більше
d=3 і більше
Дп-амбівалентність
Епілептоїдний тип Ш=7 і більше
І=8 і більше
Н=8 і більше
е=5 і більше
d=5 і більше
Істероїдний тип А=5 і більше
П=8 і більше
І=13 і більше
Н=7 і більше
d=6 і більше
Нестійкий тип Ц=6 і більше
І=10 і більше
В=5 і більше
А+С+П=7 і більше

Таблиця 2 Оцінка за шкалою соціальна дезадаптація при визначенні її валідності (за даними Ю.В. Попова і Н.Я. Іванова)

Соціальна дезадаптація

Групи підлітків (%)

Психопатія

Транзиторні непсихічні розлади

Адаптовані учні шкіл та ПТУ

Не виявлена
Виявлена, в тому числі:
по 1 ознакою
по 2 ознаками
по 3 ознаками і більше

26

48
18
16

44

36
14
6

81

12
7

Звертають увагу два види ознак ризику дезадаптації. Один з них - найвищий показник в балах саме того типу акцентуації, який був діагностований. При мінімальному діагностичному числі 6-7 балів величина 10-13 балів для гіпертимного, лабільного, сенситивного, шизоїдного, істероїдного і нестійкого типів служить ознакою ризику дезадаптації. Виняток становить епілептоїдний тип - тут високий показник епілептоїдного про ризик дезадаптації не свідчить. Ймовірно, це пов'язано з існуванням так званих «гіперсоціальних епілептоїдів», у яких риси їх типу акцентуації можуть бути яскраво виражені. Інший вид ознак - високі показники щодо тих типів, які важко сумісні або навіть певною мірою полярні того типу акцентуації, який діагностовано. Це - високі показники епілептоїдного у гіпертимного і сенситивного типів, шизоїдності у лабільного типу та лабільності у шизоїдного, психастенічного у істероїдного типу, циклоїдного і суми балів астенічних типів у нестійкого. Можливо, що певна тенденція до дискордантності характеру може служити дезадаптивним фактором. Можливо також, що подібні протилежні риси служать проявом реакції гіперкомпенсації. Значення інших ознак високого ризику, як то високі показники схильності до делінквентності, емансипації і нестійкості, зрозуміло.

Можливість формування психопатій (розладів особистості)
Виявлення ознак, що вказують на можливість формування психопатії, здійснюється після визначення типу характеру на підставі показників графіка. Той же графік служить одним із джерел для виявлення ознак можливої ​​психопатизації (див. Таблицю 3).
При користуванні перерахованими в таблиці ознаками, що вказують на ймовірність формування психопатії, слід керуватися такими правилами:
1. Відсутність зазначених ознак не може свідчити проти клінічного діагнозу психопатії, так як в 30% випадків, клінічно верифікованих як психопатії, ці ознаки можуть бути відсутні.
2. Наявність зазначених ознак (одного або декількох) у підлітків з порушеннями поведінки може розцінюватися як один з аргументів на користь діагнозу психопатії, але не як вирішальний діагностичний фактор.
3. Виявлення зазначених ознак в результатах, отриманих за допомогою ПДО при масових обстеженнях підлітків в популяції, не може служити прямою вказівкою для підозри відносно психопатії. Однак такі підлітки потребують більш ретельного і детальному психологічному обстеженню як можливі випадки з підвищеним ризиком щодо психопатичного розвитку.
Серед наведених раніше графіків можливість формування психопатії може бути запідозрений:
на графіку № 4 - шизоїдний тип, Ш = 13
на графіку № 7 - істероїдний тип, А = 5
на графіку № 8 - сенситивний тип, С = 12

Таблиця 3 Ознаки, що вказують на ймовірність формування психопатії

Тип характеру, визначений за допомогою ПДО Ознаки, що вказують на ймовірність формування психопатії (за показниками графіка) Частота виявлення хоча б однієї з ознак (%) при:
Психопатіях акцентуаціях з
Транзиторними порушеннями Стабільною адаптацією
Гіпертимний Н=10 і більше
К=0
е=6 і більше
75 5 5
Лабільний А=6 і більше
Ш=7 і більше
К=0
Д=6 і більше
60 10 5
Сенситивний С=12 і більше 75 15 10
Шизоїдний Г=1 і менше
Л=1 і менше
Ш=13 і більше
d=4 і більше
V=+4 і більше 1
85 10 10
Епілептоїдний Г=0
Ц=8 і більше
К=1 і менше
d=6 і більше
2 помилки 2 і більше,
при Е=10 і більше
60 25 10
Істероїдний А=5 і більше
О=6 і більше
е=6 і більше
65 20 10
Нестійкий Н=12 і більше
К=1 і менше
В=5 і більше
V=-6 і нижче
70 5 5

1V - бал за шкалою психологічної схильності до алкоголізації.
2Сутність помилок пояснена вище, в таблиці «Нарахування додаткових балів».

Схильність до депресій

Визначення ризику депресії (шкала Др) робиться за графіком.

Позитивні бали нараховуються за: Негативні бали нараховуються за:
Г=2 і менше
С=7 і більше
Н=2 і менше
Т>Д
М<Ф (у підлітків чоловічої статі)
Г=7 і більше
І=7 і більше
Н=7 і більше
Д-Т=4 і більше

За кожен з перерахованих показників нараховується один позитивний або негативний бал. Результат підсумовується. Якщо в сумі виходить результат з негативним знаком, то ризик депресії відкидається. Якщо виходить величина +2 і вище, то зазначається ризик депресії; якщо результат виявляється нульовим або дорівнює +1, то він вважається невизначеним.
На наведених графіках оцінка буде наступною:
Графік № 1 -1 (Д> Т на 4 бали) - заперечення ризику
Графік № 2 0
Графік № 3 +4 (Г = 1, С> 7, Н = 0, М <Ф у хлопчиків) - високий ризик депресії
Графік № 4 +1 (Г = 2) - результат невизначений і т.д.

Ризик зловживанням наркотиків та інших дурманних речовин

Описано два види ризику, пов'язаного із зловживанням наркотиками та іншими токсичними речовинами (А.Е. Лічко, B.C. Бітенский, 1991). Один вид ризику - початок зловживання, інший - ризик розвитку залежності у початках зловживання. Саме на оцінку першого виду ризику націлена пропонована шкала - на виявлення в підліткової популяції тих, для кого морально-етичні та дисциплінарні фактори не служать серйозною перешкодою для того, щоб випробувати «кайф», пережити розважаючі галюцинації і т.п. Шкала була розроблена Б.М. Гузікова, А.А. Вдовиченко, Н.Я. Івановим (1993) шляхом зіставлення графіків оцінки результатів обстеження за допомогою ПДО у підлітків, ніколи не вживали згадані психоактивні речовини, і тих, хто їх епізодично вживав, а також у підлітків з токсикоманією. У підсумку розроблена наступна шкала.

Показники ризику зловживання психоактивними речовинами

Показники Число балів в користь ризику
С=2 і менше
Е=7 і більше
Н=7 і більше
V= +4 і більше
2
1
2
1

Сумарна оцінка в 0-1 бал прийнята за відсутність ризику, 2 бали - за помірний ризик, 3 бали - за виражений ризик, 4-6 балів - за дуже високий ризик.
Оцінка валідності даної шкали, здійснена на інших групах підлітків, представлена в таблиці 4.
Таким чином, пропонована шкала в 82% дозволяє виявити контингент схильних до зловживання і лише в 16% можна припускати «гіпердіагностику» ризику серед яких не схильні до зловживання. Це робить шкалу досить валідною.

Таблиця 4 Оцінка валідності виявлення ризику зловживання наркотиками та іншими дурманними речовинами (% підлітків з даною оцінкою в балах по кожній групі 3)

Групи підлітків Оцінка в балах
0–1 2 3 4–6
Ніколи не вживали
Епізодично вживали
Токсикомани
84
18
18
8
12
22
8
22
32
0
48
28

Диференціальна психологічна діагностика
істинних і демонстративних суїцидальних спроб

Вважається, що більше половини суїцидальних спроб у підлітковому віці є демонстративними, тобто без справжнього наміру померти, а лише розіграти для оточуючих спектакль, що справляє враження суїцидальної спроби з метою привернути до себе увагу, домогтися якихось переваг, позбавитися від загрожуючих неприємностей. Проте розрізнити істинні і демонстративні суїцидні спроби не завжди легко. За клінічними даними (А.Е. Лічко, 1983) у підлітків близько 30% становлять не цілком ясні випадки. Саме тому було поставлено завдання спробувати використати обстеження за допомогою ПДО для диференціальної діагностики між істинними і демонстративними суїцидальними спробами. Відповідна шкала була розроблена Н.Я. Івановим і Ю.В. Поповим (1994).

Шкала диференціальної діагностики істинних і демонстративних суїцидальних спроб

На користь істинної спроби нараховується 1 бал зі знаком плюс за кожен із наступних показників:

На користь демонстративної спроби нараховується 1 бал зі знаком мінус за кожен із наступних показників:

С=6 і більше
Н=2 і більше
Т>Д
Др=+2 і більше 4
Дискордантність характеру5
Г=7 і більше
С=3 і менше
І=7 і більше
Н=6 і більше
Др=-2 і нижче

3Кожна група складалася з 50 підлітків.
4Др - показник схильності до депресії (див. "Схильність до депресії").
5Дискордантність характеру - феномен, коли при діагностиці певного типу акцентуації характеру одночасно виявляється досить високим показник такого типу, який з ним не сумісний.

Ознаками дискордантності служать:

Діагностований тип Ознаки дискордантності
Гіпертимний С=6 і більше
П=6 і більше
Ш=6 і більше
Циклоїдний Ш=6 і більше
Сенситивний Е=6 і більше
І=6 і більше
Психастенічний Н=6 і більше
Шизоїдний Г=6 і більше
Ц=6 і більше
Епілептоїдний С=6 і більше
Істероїдний С=6 і більше
Нестійкий П=6 і більше
Крім того, при
високому показникові
емансипації
С=6 і більше
П=6 і більше

Діагностична процедура полягає в тому, що отримані за шкалою диференціальної діагностики істинних і демонстративних суїцидальних спроб бали зі знаком плюс і мінус підсумовуються алгебраїчно.
Якщо отримана сума має знак плюс (від +1 до +5), то спроба розцінюється як істинна, якщо зі знаком мінус (від -1 до -5) - як демонстративна. При нульовому результаті він вважається невизначеним.
Оцінка валідності шкали, проведена на інших групах підлітків з суїцидальними спробами, представлена в таблиці 5.

Таблиця 5 Оцінка валідності шкали диференціальної діагностики істинних і демонстративних суїцидальних спроб (% підлітків з даною оцінкою в балах в кожній з груп)

У підсумку, при досить великому відсотку невизначених результатів (16-20%), хоча і менше, ніж при клінічній оцінці (30%), шкалу можна визнати задовільною щодо валідності - помилкова діагностика становить лише 14-16%.

Ризик раннього статевого життя у дівчаток

Шкала оцінки даного ризику була розроблена Б.М.Слуцкіним (1991) шляхом зіставлення результатів дослідження за допомогою ПДО підлітків жіночої статі, почали статеве життя до 16 років та їх ровесниць - учнів середніх шкіл, які не мали статевих контактів. Дана шкала відрізняється від попередньої тим, що побудована вона не на оцінці графіка результатів за допомогою ПДО, а на обліку деяких виборів в певних темах ПДО в 1-му і в 2-му дослідженнях.

Шкала ризику раннього статевого життя у дівчаток

Бали на користь ризику (за кожен із наступних виборів нараховується 1 бал зі знаком плюс): Бали проти ризику (за кожен із наступних виборів нараховується 1 бал зі знаком мінус):
Тема вибору Тема вибору
1-Е ДОСЛІДЖЕННЯ 1-Е ДОСЛІДЖЕННЯ
Ставлення до спиртних напоїв 13 Настрій 8
Ставлення до батьків 13 Сон і сновидіння 11
Ставлення до критики і заперечень 10 Ставлення до спиртних напоїв 7
Ставлення до правил і законів 4 Ставлення до одягу 8
Ставлення до школи 1 Ставлення до батьків 3
2-Е ДОСЛІДЖЕННЯ Ставлення до оточуючих 9
Ставлення до спиртних напоїв 6 Ставлення до самотності 11
9 Ставлення до нового 3
Сексуальні проблеми 2 Ставлення до невдач 13
Ставлення до критики і заперечень 9 Ставлення до лідерства 7
Ставлення до правил і законів 8 2-Е ДОСЛІДЖЕННЯ
Ставлення до школи 6 Сон і сновидіння 8
Апетит і ставлення до їжі 11
Ставлення до правил і законів 7

Результат у балах підсумовується алгебраїчно (з урахуванням знака). Встановлено такі критерії для оцінки ризику на основі сумарного підсумку:
-3 і нижче - ризик відсутній,
0, -1, -2 - результат неясний,
+1 і вище - ризик високий.
Оцінка цієї шкали на валідність, здійснена на інших групах підлітків, представлена в таблиці 6.

Таблиця 6 Оцінка валідності шкали ризику раннього статевого життя у дівчаток
(% Від числа підлітків даної групи3)

Оцінка в балах Підлітки з раннім статевим життям Контрольна група
3 і нижче 8 56
0, -1, -2 44 42
+1 і вище 48 2

У підсумку слід зауважити, що висновок про відсутність ризику або про високий ризик мають високу валідність, але значним є відсоток неясних результатів.

Додаток
Реєстраційний лист № 1
(1-е дослідження)

Прізвище ім'я по батькові ______________________________________________
Поставте в графі "Номери вибраних відповідей" номери тих відповідей, які найбільш для Вас підходять. Більше трьох виборів в одній таблиці робити не дозволяється.

Назва таблиць

Номери вибраних відповідей

Розкодування

Самопочуття

 

 

Настрій

 

 

Сон і сновидіння

 

 

Пробудження від сну

 

 

Апетит і ставлення до їжі

 

 

Ставлення до спиртних напоїв

 

 

Сексуальні проблеми

 

 

Ставлення до одягу

 

 

Ставлення до грошей

 

 

Ставлення до батьків

 

 

Ставлення до друзів

 

 

Ставлення до оточуючих

 

 

Ставлення до незнайомих

 

 

Ставлення до самотності

 

 

Ставлення до майбутнього

 

 

Ставлення до нового

 

 

Ставлення до невдач

 

 

Ставлення до пригод і ризику

 

 

Ставлення до лідерства

 

 

Ставлення до критики і заперечень

 

 

Ставлення до опіки і повчань

 

 

Ставлення до правил і законів

 

 

Оцінка себе в дитинстві

 

 

Ставлення до школи

 

 

Оцінка себе в даний момент

 

 

Реєстраційний лист № 2
(2-е дослідження)

Прізвище ім'я по батькові ______________________________________________
Поставте в графі "Номери найбільш невідповідних відповідей" номери тих відповідей, які найбільш для Вас підходять. Більше трьох виборів в одній таблиці робити не дозволяється.

Назва таблиць

Номери найбільш невідповідних відповідей

Розкодування

Самопочуття

 

 

Настрій

 

 

Сон і сновидіння

 

 

Пробудження від сну

 

 

Апетит і ставлення до їжі

 

 

Ставлення до спиртних напоїв

 

 

Сексуальні проблеми

 

 

Ставлення до одягу

 

 

Ставлення до грошей

 

 

Ставлення до батьків

 

 

Ставлення до друзів

 

 

Ставлення до оточуючих

 

 

Ставлення до незнайомих

 

 

Ставлення до самотності

 

 

Ставлення до майбутнього

 

 

Ставлення до нового

 

 

Ставлення до невдач

 

 

Ставлення до пригод і ризику

 

 

Ставлення до лідерства

 

 

Ставлення до критики і заперечень

 

 

Ставлення до опіки і повчань

 

 

Ставлення до правил і законів

 

 

Оцінка себе в дитинстві

 

 

Ставлення до школи

 

 

Оцінка себе в даний момент

 

 

 

Список використаних джерел:

1. Іванов Н.Я. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков / Н.Я. Іванов А.Е. Лічко: Методическое пособие Серия: Выпуск 10. М.: «Фолиум», 1995, 64 с., 2–е изд.

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3:  Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с. (с. 328)

 

Частина 1

Частина 2

 

Категорія: Діагностика психічних станів і властивостей особистості | Додав: Admin (05.04.2015)
Переглядів: 6405 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: