Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість Субота, 08.08.2020


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Психодіагностика » Діагностика мотивації та ціностей

Методика "Запам'ятай і відтвори малюнок"

Методика призначена для оцінки рівня розвитку у дітей мотиву досягнення успіхів. Під таким мотивом сприймаються активне прагнення дитини до успіху в різноманітних ситуаціях і видах діяльності, особливо цікавих і значимих для нього, і перш за все там, де результати його діяльності оцінюються і порівнюються з результатами інших людей, наприклад, у змаганні. 

Дитині послідовно показують дві картинки із зображеннями, представленими на мал. 1 і мал. 2, кожну - на 1 хв.
За час експозиції дитина повинна уважно роздивитися картинку і запам'ятати те, що намальовано на ній, щоб потім, вже по пам'яті на чистому аркуші паперу з рамкою такого ж формату точно відтворити те, що було зображено на даній картинці (розміри як самих картинок, так і аркуша, на якому вони відтворюються, - 14 см х 14 см) .
 
Малюнки, зроблені дитиною, аналізуються і оцінюються в балах за допомогою процедури змістовного аналізу, яка детально описується далі. Результатом аналізу являється отримання числового показника ступеня розвиненості у дитини потреби в досягненні успіхів. Показник цієї потреби виходить як сума балів, набраних дитиною за виконані ним два малюнки.
 
Якісний аналіз малюнків, виконаних дитиною
Римськими і арабськими цифрами, а також малими буквами позначені категорії змістовного аналізу. Кожна з них описується текстуально, і на додаток до відповідаючому тексту наводяться графічні ілюстрації. Одночасно вказується, яким чином оцінюється відповідаюча деталь на малюнках в балах.
Стрілки, наявні праворуч від графічних ілюстраційних прикладів, відокремлюють самі малюнки від тієї кількості балів, якими вони оцінюються.
 
I. Дискретність - поєднаність ліній малюнка
1а. Кожна окрема, що не об'єднана з іншими в групу лінія оцінюється в +1 бал.
1б. Кожна лінія, об'єднана, згрупована з другими, отримує оцінку - 1 бал.
приклади:
2а. Кожна група паралельних ліній, що складається з трьох або більше одиночних ліній, оцінюється в +1 бал.
2б. Кожна група з'єднаних один з одним або перетинаючих ліній, що складається з трьох і більше окремих ліній, отримує оцінку -1 бал.
приклади:
(з приводу двох згрупованих, перехрещуються ліній див. пункт 1б).
Зауваження. Основна відмінність одиночних ліній від змішаних полягає в тому, що, зображуючи перші, дитина вимушена для намалювання кожної лінії відривати олівець від паперу, в той час як другі зазвичай малюють без відриву олівця від паперу. Слідуючи, тому, щоб вирішити, маємо ми справу з дискретними або з'єднаними лініями, необхідно подивитися, об'єднані чи один з одним кінцівки відповідаючих ліній.
Так, наприклад, малюнок типу оцінюється в +1 бал, а малюнок типу в -1
 
3а. Кожна зигзагоподібна або хвиляста лінія, що складається з двох або більше зигзагів або хвиль, за умови, що загальна довжина на такій лінії не менше ніж у три рази перевищує її висоту, і за умови, що зигзаги і хвилі один з одним не перетинаються, оцінюється в +1 бал.
3б. Кожна зигзагоподібна або хвиляста лінія, що складається з двох або більше зигзагів або хвиль, за умови, що її загальна довжина дорівнює або менше, ніж у три рази, перевищує її висоту, а також за умови, що зигзаги або хвилі перетинаються один з одним, оцінюється в -1 бал.
приклади:
4. Кожна геометрична або нагадує геометричну фігуру на малюнку дитини оцінюється в +1 бал. Сюди, наприклад, відносяться кола, прямокутники, трикутники, спіралі, зірки та інші замкнуті фігури, які не містять в собі хрестоподібних або пересічних ліній типу
Приклади:
5. Кожна група, що складається з трьох або більше геометричних фігур, включених одна в іншу або згрупованих один з одним, оцінюється в + 1 бал.
Приклади:
(з приводу двох кружків див. пункт 4)
6а. Кожна група, кільцеподібних, багаторазово повторених ліній, що мають у центрі порожній простір, оцінюється в +1 бал.
6б. Кожна група кільцеподібних, багаторазово повторених концентричних ліній, що не мають в центрі порожнього простору, оцінюється в -1 бал.
Приклади:
Зауваження. Цей випадок необхідно відрізняти від випадку, описаного у пункті 5, де концентричні фігури не торкаються один одного.
 
7а. Кожна окремо розташована точка оцінюється в +1 бал.
7б. Кожна збільшена проти свого природного розміру або здвоєна точка оцінюється в -1 бал.
Приклади:
8а. Кожна група, що складається з трьох або більше окремих точок, отримує оцінку +1 бал.
8б. Кожна група, що включає в себе сполучені один з одним точки, оцінюється в -1 бал.
 
Загальні зауваження до описаної частини процедури аналізу малюнків:
1. Група визначається як три або більше паралельні лінії, зображені приблизно однаковим чином і розташовані на приблизно однаковій відстані один від другого. Так, наприклад, лінії типу: визначаються як група, і кожна з таких груп оцінюється окремо в +1 бал. Однак лінії наступного типу: не є групами і кожна з них розцінюється як одиночна і отримує +1 бал.
2. Для кожного випробуваного показник за критерієм «дискретність - об'єднаність ліній малюнка» виходить шляхом алгебрично, з урахуванням знака, підсумовування отриманих балів по всім описаним деталям зробленого малюнка.
 
ІІ. Невикористаний простір
Вимірюється частина площини малюнка дитини, не заповнений якимись графічними зображеннями, починаючи від нижньої точки малюнка до нижнього краю аркуша (див. мал. 1, 2). Кількість сантиметрів від нижнього краю малюнка до нижнього краю аркуша перекладається потім у бали (1 см - 1 бал) і береться зі знаком «+».
 
III. діагональні конфігурації
Діагональними конфігураціями називаються лінії (фігури), що складаються з відрізків прямих ліній, з'єднаних один з одним під кутом 15° до 75° по відношенню до горизонталі. У ході аналізу враховується кожна діагональна конфігурація незалежно від того, є вона окремої або поєднаної з іншими аналогічними фігурами.
Діагональна лінія, яка є частиною іншої цілісної фігури, в розрахунок не приймається і не розцінюється як діагональна конфігурація. Так, наприклад, у фігурі:
лінії АВ і CD не приймаються в розрахунок як діагональні конфігурації, оскільки вони є складовими елементами іншої фігури - паралелограма. З тієї ж самої причини не враховуються і окремо не оцінюються лінії АВ, ВС, CD і DE в такій конфігурації:
оцінюється в +1 бал;
Зауваження. Виділяється і окремо оцінюється кожна діагональна конфігурація, а не кожна окрема діагональна лінія. наприклад:
оцінюється в +1 бал, також це оцінюється в +2 бали, так як відповідна фігура складається з двох окремих конфігурацій.
 
IV. S-образні лінії
Всі лінії, що складаються з двох зламів, за умови, що кожний з них задає як би протилежний напрямок продовження лінії, приймаються в розрахунок і оцінюються окремо. Так, кожна з наступних ліній:
аналізується і оцінюється окремо від інших, отримуючи +1 бал. У тому випадку, коли S-подібна лінія виступає як частина іншої фігури, вона не підлягає окремій оцінці та розглядається відповідно до критеріїв, представленими в пунктах 1-4.
Наприклад:
Ця фігура не оцінюється відповідно до критерію IV.
Зауваження. На відміну від випадку з діагональними конфігураціями кожна поява подібного роду ліній розцінюється окремо.
 
V. Множинні хвилеподібні лінії
Кожна лінія типу складається з двох або більше хвиль, що поширюються в одному і тому ж напрямку, оцінюється окремо, причому всі ці лінії підлягають незалежній оцінці в +1 бал.
У тому випадку, коли хвилеподібна лінія є частиною іншої фігури, вона не розглядається за умовою V і про неї судять на підставі критеріїв, представлених у розділах I-IV. Наприклад, фігура: не відноситься до випадку V.
 
Загальні зауваження:
1. Поява кожної лінії в малюнку дитини розцінюєся окремо.
2. Всі лінії повинні оцінюватися або як окремі, або як змішані. Крім того, кожна з цих ліній може оцінюватися як діагональна, S-подібна або хвиляста. Таким чином, одна і та ж лінія одночасно може розцінюватися за двома категоріями або тільки по одній. Але жодна з ліній не може бути віднесена більш, ніж до двох категорій, так як критерії III, IV і V є взаємовиключними.
Загальна сума балів, набрана дитиною в процесі аналізу його малюнків, є кількісним показником рівня розвиненості у нього потреби у досягненні успіхів або потрібності уникнення невдач. Якщо ця сума, отримана шляхом алгебричного додавання балів, виявилася позитивною, то говорять, що у дитини потреби в досягненні успіхів домінує над потребою уникнення невдач, і ступінь домінування виражається відповідним числом позитивних балів. Якщо ж остаточна сума виявилася негативною, то робиться висновок про те, що у даної дитини переважає прагнення до уникнення невдач. У першому випадку від дитини можна очікувати підвищення активності в разі невдач, прагнення до змагання з іншими людьми, бажання домагатися завжди і скрізь успіхів. У другому випадку очікується протилежно направлена поведінкова тенденція: зниження активності в разі невдачі або її потенційної загрози, уникнення змагань з іншими людьми, ситуацій, пов'язаних з іспитами і перевіркою здібностей, причому відповідні негативні тенденції щоразу у даної дитини будуть пригнічувати або істотно знижувати його прагнення до успіхів.
 
Література:    
Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3:  Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое исследование с элементами математической статистики. —  с. 124 «Запомни и воспроизведи рисунок».
 
Категорія: Діагностика мотивації та ціностей | Додав: Admin (28.01.2014)
Переглядів: 3230 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: