Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість Субота, 08.08.2020


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Психодіагностика » Діагностика міжособистісних стосунків

Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела Частина 1
Опис тесту
Дана методика є оригінальною і спеціально розроблена для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, являє собою модифікацію, адаптацію стосовно до дітей відомого дорослого варіанту 16-факторного особистісного тесту Р. Кеттела.
Тест включає в себе 12 шкал, які відповідають основним рисам особистості дитини. Кожна риса (фактор) може бути як позитивною, так і негативною, наприклад: «інтелектуальну розвиненість - інтелектуальна нерозвиненість», причому повна шкала оцінки від мінімального до максимального пункту становить 10 балів із середнім значенням 5,5 бала.
Нижче наводиться опис 11 особистісних рис (Дванадцята риса - «інтелектуальна розвиненість» - виключена з тієї причини, що по-перше, для оцінки інтелекту в комплексі є спеціальні методики, по-друге, шляхом кількох питань - завдань оцінити рівень розвитку мислення дитини неможливо). У методиці прийнято виділяти три рівня розвитку різних рис особистості: низький (від 1 до 3 балів), середній (від 4 до 7 балів) і високий (від 8 до 10 балів). При описах різних особистісних рис виділяються і представляються тільки дві крайні полюси їх розвитку: високий і низький. Зазначаються відповідні їм кількісні оцінки за прийнятою шкалою і дається короткий якісний опис. Назви більшості рис особистості складні в тому сенсі, що в них, як правило, не називається протилежність полюс шкали, відповідно позитивний чи негативний. Він мається на увазі, а там, де це необхідно, представляється в окремій, власному формулюванні. Так, наприклад, перша з рис особистості названа «екстраверсія». Передбачається, що протилежна їй риса, також оцінюється за допомогою цієї ж шкали, - інтроверсія, і вона має місце тоді, коли екстраверсія у дитини відносно слабко розвинена.
 
Риса I. Екстраверсія
Високі бали за відповідною шкалою - 8-10 балів - характеризують дитину як відкриту, доброзичливу, прораховуючу, співчутливу, уважну до людей.
Низькі бали за цією ж шкалою представляють її як замкнуту, недовірливу, відокремлену, байдужу до навколишнього середовища - від 1 до 3 балів.
Дитина з високою оцінкою за даною шкалою характеризує як емоційний, з домінуванням позитивних емоцій, веселий і товариський. Дитина з низькою оцінкою тієї самої риси особистості представляється недовірливою, образливою, нездатною приховувати свої негативні емоції, будувати взаємовідносини з оточуючими людьми на позитивній основі. У його поведінці часто спостерігаються егоцентризм, упертість.
 
Риса II. Впевненість у собі
Дитина з високими балами за даною шкалою 8-10 балів характеризується як впевнена у собі, з низькою тривожністю.
Дитина з низькими балами за даною шкалою - від 1 до 3 - характеризується як невпевнена у собі, легко ранима.
Низькі значення даної риси особистості зазвичай відзначаються у дітей, які емоційно гостро реагують на свої невдачі, оцінюють себе як менш здатних в порівнянні з більшістю однолітків, погано контролюють свої емоції, переживають психологічні та поведінкові труднощі в пристосуванні до нової обстановки, умов життя. Високі значення за даною шкалою, навпаки відзначаються у добре соціально адаптованих дітей.
 
Риса III. Емоційна незбудливість
Діти з високою оцінкою за даною шкалою - 8-10 балів - характеризуються як нетерплячі, легко збудливі, реактивні.
Діти, що мають порівняно низькі оцінки - від 1 до 3 балів, представляються стриманими, незбудливі і флегматичні, найчастіше спокійні.
Для дітей з підвищеною збудливістю характерні нестійка увага, підвищена рухова активність. Низька оцінка за даними якості особистості розглядається як ознака емоційної врівноваженості, стриманості.
 
Риса IV. Незалежність
Дитина з високими значеннями по даній шкалі - 8-10 балів - є незалежною, наполегливою, що прагнуть домінувати над оточуючими людьми, ні в чому не поступаються їм.
Дитина, що має низькі показники - 1-3 бали, навпроти виявляє схильність до ризику, безпечність.
 
Риса V. Розсудливість
Високі показники за даною шкалою 8-10 балів говорять про розсудливість, розважливості дитини, її серйозності і обережності.
Низькі показники, навпаки, свідчать про схильності до ризику, безпечності 1-3 бали.
Діти, що мають низьку оцінку з цієї межі особистості, відрізняються авантюризмом, безвідповідальністю, переоцінкою своїх можливостей і надмірним, невиправданим оптимізмом. Діти, що володіють високою оцінкою, поводяться розумно, зважено, намагаються не ризикувати там, де можна уникнути ризику і діяти напевно.
 
Риса VI. Сумлінність
Високі значення за даною шкалою - 8-10 балів - свідчать про сумлінність, старанності, відповідальності дитини.
Низькі показники за цією ж шкалою - 1-3 бали - являються ознакою несумлінності, безвідповідальності.
Ця риса особистості відображає те, як дитина сприймає і виконує прийняті і схвалені більшістю людей правила і норми поведінки. Низькі оцінки зазвичай мають діти, зневажають своїми обов'язками, не заслуговують довіри, часто конфліктують з батьками і вчителями. На положительній полюсі за ступенем розвиненості даної особистісної риси концентруються діти з високорозвиненим почуттям відповідьності, сумлінні, цілеспрямовані, акуратні.
 
Риса VII. Сміливість
Високі значення - 8-10 балів - мають сміливі, рішучі діти. Низькі значення - 1-3 бали - мають діти боязкі і сором'язливі, нерішучі у своїх діях і вчинках.
 
Риса VIII. Практичність
Високі бали за даною шкалою - 8-10 балів - свідчать про непрактичність, мрійливості, нереалістичність дитини.
Низькі бали за цією ж шкалою - 1-3 бали, навпаки, являють ознакою реалістичності, практичності, вміння покладатися на себе. Така дитина часто поводиться як оригінали і незалежний, в той час як дитина, що має високі бали, виступає як занадто сентиментальний, довірливий, потребує підтримки, схильний впливам середовища.
 
Риса IX. Оптимізм
Дитина, що має високу оцінку - 8-10 балів, за даною шкалою легко виводиться зі стану душевної рівноваги, часто має занижений настрій.
Дитина з низькою оцінкою - 1-3 бали - зазвичай спокійна і рідко засмучується.
 
Риса X. Самоконтроль
Високі бали (8-10) за даною шкалою свідчать про гарну соціальну пристосованість та вмінні контролювати свою поведінку.
Низькі бали (1 -3) з цієї ж межі особистості є признаком невміння контролювати свою поведінку.
 
Риса XI. Незворушність
Дитина з високими значеннями 8-10 балів за даною шкалою відрізняється підвищеною нервовою напруженістю.
Дитина з низькою оцінкою 1-3 бали, як правило, спокійні і незворушні.
 
Запитальник по дитячому варіанту тесту Кеттела містить 110 суджень, які стосуються різних сторін життя дитини та її взаємодії з іншими людьми. У них є прямі і непрямі питання, пов'язані з самої особистості досліджуваного, включаючи його соціальні установки, самооцінку і ряд других якостей.
До кожного питання тесту даються на вибір дві відповіді, вірніше - два можливих альтернативних судження, з одним яких опитуваний повинен виразити свою згоду, відхиливши її.
Запитальник розділений на дві частини по 55 суджень-питань у кожній. Всі одинадцять шкал запитальника містять по 10 суджень (5 у кожній частині), і значима відповідь на кожне судження оцінюється в 1 бал. Сума балів, отриманих по кожній шкалі, за допомогою відповідних таблиць переводиться в оцінки за 10 бальною шкалою.
Крайні оцінки - 1 і 10 балів - на практиці зустрічаються рідко і являють собою екстремальні, надмірно акцентуйовані риси особистості.
Психодіагностику за даною методикою можна проводити як індивідуальним, так і груповим способом. Для проведення групової психодіагностики дітям, кожному окремо, роздаються приводяться далі в тексті списки суджень, для хлопчиків - одні, для дівчаток - інші, а також спеціальні бланки для відповідей на ці судження (див. табл. 1 А, Б).
 
Перед початком обстеження досліджувані отримують наступну інструкцію:
«Дорогі хлопці! Ми за допомогою даної методики проводимо вивчення вашого характеру і для цього пропонуємо вам відповісти на ряд питань. Вони є перед вами (при початку групового обстеження) або будуть вам зачитані (перед індивідуальних обстеженням). На ці питання не існує «правильних» або «неправильних» відповідей, всі вони з точки зору цінності однакові. Кожен з вас повинен буде вибрати для себе найбільш підходящу відповідь. Всі питання складаються з двох частин, розділених Союзом «або». Познайомившись з питаннями, ви повинні будете вибрати відповідь, яка вам більше всього підходить. У опитувальному листі напроти номера кожного питання є два квадратики, відповідні лівої частини судження (всього, що розташовано до союзу «або») і його правій частині (всього, що розташовується після союзу «або»). Поставте, будь ласка, хрестик () в тому із квадратиків, який за розташуванням відповідає обраному вами відповіді, тобто праворуч або ліворуч. У деяких питаннях може не бути відповідей, точно підходять для вас. Тоді потрібно трохи подумати і все ж вибрати з двох можливих цю відповідь, яка більше для вас підходить. Пропускати питання або не вибирати один з двох пропонованих відповідей не дозволяється».
 
Вказівки з обробки результатів тестування
При визначенні кількості балів, отриманих дитиною за кожну з оцінюваних рис особистості, використовується стандартний ключ (табл. 2), який накладається на опитувальний лист (табл. 1). Ключ являє собою шаблон, за допомогою якого швидко знаходяться і підраховуються потрібні бали.
 
Таблиця 1 Бланк для відповідей досліджуваних на запитальник тесту Кеттела А
 
Прізвище, ім'я:                                                                       Дата:
 
Таблиця 1 Бланк для відповідей досліджуваних на запитальник тесту Кеттела Б
 
Прізвище, ім'я:                                                                       Дата:
 
Кожна риса особистості на шаблоні позначена цифрою, і ті відповіді, які збігаються з шаблоном, оцінюються в 1 бал. Потім всі бали, отримані за 1-у і 2-у частини опитувальника, підсумовуються для кожної риси особистості. Отримана сума балів являється попередньою оцінкою риси особистості. Вона записується в нижній частині бланка для відповідей (табл. 1 Б) проти відповідної риси особистості.
 
Таблиця 2 Ключ до методики ■ «Тест Кеттела».
 
Примітка. Ключ виготовляється в точній відповідності з форматом бланків для відповідей піддослідних (табл. 1 А, Б) і при зміні шляхом його послідовного накладення на частину 1 і частину 2 бланка відповідей піддослідних. Попередньо в ключі повинні бути прорізані наскрізні отвори в місцях, де маються чорні квадрати.
Кожна така оцінка далі переводиться в стандартну 10-бальну, шляхом співвіднесення її з нормативними даними, перед-уявлення у вигляді таблиць, різних для дітей різної статі і віку (8-10 років і 11-12 років) (табл. 3). У відповідній статтю та віком досліджуваних таблиці знаходять для кожної риси особистості інтервал, який включає попередні оцінки, і співвідносять їх зі значенням нормативів, позначених в першому рядку таблиці. Кожен з них і є остаточна, або шкальна, оцінка виражена в одиницях 10-бальної шкали.
 
Таблиця 3 Нормативні дані по дитячому варіанту особистісного тесту Кеттела
 
Норми для хлопчиків 8-10 років
Риси особистості
Бали в десятибальній шкалі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

0 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10
III 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10
IV 0 1 2 3 4 6 6 7-8 9-10
V 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9-10
VI 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
VII 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10
IX 0 1 2 3 4-5 6-7 7 8 9-10
X 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10
XI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10
Норми для дівчаток 8-10 років
Риси особистості Бали в десятибальній шкалі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10
II 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
III 0 1 2 3 4 5-6 7-8 9 10
IV 0 1 2 3 4 5 7 8 8-10
V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10
VI 0-1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
VII 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10
VIII 0-1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
IX 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10
X 0-1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
XI 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9-10
Норми для хлопчиків 11-12 років
Риси особистості Бали в десятибальній шкалі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 1 2 3 4-5 7 8 9 10
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10
III 0 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10
IV 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 10
VI 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9-10
VII 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VIII 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10
IX 0 1 2 3 4 5-6 7 8 9-10
X 0 1 2 3 4 5 7 8 8-10
XI 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10
Норми для дівчаток 11-12 років
Риси особистості Бали в десятибальній шкалі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 0-2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10
III 0 1 2 3-4 5 7 8 9 10 10
IV 0-1 2 3 4 5 6 8 9 10 10
V 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
VII 0-1 2 3 4 5-6 7 8 9 9 10
VIII 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10
IX 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
X 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10
XI 0 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10
 
Категорія: Діагностика міжособистісних стосунків | Додав: Admin (08.02.2014)
Переглядів: 7965 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: